Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra loạt vi phạm nghiêm trọng tại hai dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh.Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây công bố kết luận thanh tra UBND tỉnh Bắc Ninh trong công tác quản lý Nhà nước ngành xây dựng các lĩnh vực quy hoạch, thực hiện quy hoạch, hoạt động đầu tư xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản giai đoạn 2016-2020.

Giai đoạn 2016-2020, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh đã thẩm định khoảng 1.246 dự án, công trình dân dụng.

Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng thanh tra 9 dự án đầu tư xây dựng gồm 5 dự án công trình giao thông do Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh làm chủ đầu tư.

Riêng địa bàn huyện Quế Võ, đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra hai dự án đầu tư xây dựng. Đoàn thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm.

Thứ nhất là Dự án cải tạo nâng cấp đường tỉnh 279 đoạn Nội Doi – Thị trấn Phố Mới huyện Quế Võ.

Dự án này đã được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại quyết định 806/QĐ-UBND ngày 29/7/2015.

Đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ ra rằng ngay từ khâu lập, phê duyệt và thanh toán chi phí khảo sát xây dựng đã áp sai hệ số máy, nhân công trong dự toán khảo sát được phê duyệt dẫn đến làm tăng dự toán chi phí khảo sát và thanh toán sai tăng số tiền lên 13.812.529 đồng.

12

Lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Ninh kiểm tra Dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT279 đoạn Nội Doi - Thị trấn Phố Mới. (Ảnh Bacninh.gov.vn, tháng 11/2018)

Đặc biệt nghiêm trọng khi dự án này không có báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án theo quy định.

Tiếp đó, là trong công tác lập thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng công trình đã tính thừa 193,91m3 đá dăm đệm móng cống. Dọc đoạn Km6+300-Km8+400 làm tăng dự toán số tiền lên 157.876.000 đồng.

Trong công tác lập dự toán công trình, dự án đã bị tính thừa 633,97m3 đắp cát K98 tại vị trí vuốt nối đường giao làm tăng dự toán số tiền 31.733.000 đồng.

Cụ thể dự án này đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ - CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. Khoản 1 Điều 3 quy định: “Chi phi đầu tư xây dựng phải tinh đúng, tính đủ cho từng dự án, công trình, gói thầu xây dựng, phù hợp với yêu cầu thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật, điều kiện xây dựng, mặt bằng giá thị trường tại thời điểm xác định chỉ phi và khu vự xây dựng công trình". Khoản 2 Điều 10 quy định: “Kiểm tra sự phù hợp khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị trong dự toán so với khối lượng, chủng loại và số lượng thiết bị tinh toán từ thiết kế xây dựng, công nghệ. Kiểm tra tỉnh đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng, vận dụng đỉnh mức, dự toán, giả xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình".

Thứ hai là Dự án đầu tư xây dựng ĐT.278 đoạn từ QL18 đến đê sông Cầu huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh. Dự án được UBND tỉnh Bắc Ninh phê duyệt tại Quyết định số 1929/QĐ UBND ngày 26/10/2018.

Qua công tác thanh tra dự án đã phát hiện công tác lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công đã lộ rõ nhiều bất thường.

Cụ thể: Thiết kế đóng 25 cọc/1m2, loại cọc tre dài 3m chung cho tất cả móng cống, hố ga là chưa phù hợp với báo cáo kết quả khảo sát địa chất do các cống có địa chất khác nhau.

Đối với thiết kế vải địa kỹ thuật loại 15,5 KN gia cố nền đường đoạn từ Km4+340-Km5+185 là chưa phù hợp với kết quả khảo sát địa chất đoạn nền đường này có địa chất nền là các lớp 3a, 3b (tương ứng với đất cấp II, dạng sét pha dẻo cứng, nửa cứng).

Thiết kế không tính phương án tận dụng đất đào nền đường để đắp là chưa đảm bảo tính kinh tế kỹ thuật.

Đoàn thanh tra cũng đã chỉ ra những sai phạm trong công tác lập, thẩm định và phê duyệt dự toán xây dựng công trình.

Trong đó, tính sai tăng 684 m2 diện tích mặt đường bê tông nhựa do chưa trừ diện tích chiếm chỗ của tấm đan bê tông bó vỉa, làm tăng dự toán số tiền 324.320.163 đồng.

Thiết kế lớp vải địa kỹ thuật loại 15,5 KN gia cố nền đường đoạn từ Km4+340-Km5+185 chưa phù hợp với kết quả khảo sát địa chất nền đường có địa chất nền là các lớp 3a, 3b (tương ứng với đất cấp II, dạng sét pha dẻo cúng, nửa cứng), làm tăng dự toán số tiền 383.404.205 đồng.

13

Dự án ĐTXD đường ĐT.278 đoạn từ QL18 đến đê sông Cầu (Ảnh Bộ GTVT)

Cùng với đó là việc tính sai tăng 508 cái gối cổng dọc, 717,5 m2 ván khuôn cọc bê tông cốt thép và khối lượng mét dài cọc tre móng cống, dẫn đến làm tăng dự toán số tiền 765.574.653 đồng.

Tính chi phí quản lý dự án không nhân với hệ số 0,8 do chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án theo quy định tại mục 3 phần I định mức chi phí quản lý dự án ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dụng công bố định mức chi phi quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng.

Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng dự án này đã vi phạm quy định tại khoản 1 Điều 3, khoản 2 Điều 10 Nghị định số 32/2015/NĐ - CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng. “2. Nhà nước thực hiện quản lý chi phi đầu tư xây dựng thông qua việc ban hành, hướng dẫn, kiểm tra thực hiện các quy định pháp luật; hướng dẫn phương pháp lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; b) Nội dung thẩm định dự toán xây dựng công trình gồm: b) Kiểm tra tính đúng đắn, hợp lý của việc áp dụng định mức dự toán, giả xây dựng của công trình và quy định khác có liên quan trong việc xác định các khoản mục chi phí của dự toán xây dựng công trình".

Trước những sai phạm trên, Thanh tra Bộ Xây dựng yêu các đơn vị liên quan như Sở Xây dựng Bắc Ninh, Sở Giao thông Vận tải Bắc Ninh, Ban quản lý dự án xây dựng giao thông Bắc Ninh, UBND huyện Quế Võ, tổ chức kiểm điểm xác định trách nhiệm và có hình thức xử lý hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra những vi phạm nêu trên.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận