Tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho giai đoạn 2021-2030 là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.Mới đây, tại tờ trình gửi HĐND thành phố về Chương trình phát triển nhà ở thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2030, UBND thành phố Hà Nội đặt mục tiêu phát triển mới khoảng 5,55 triệu mét vuông sàn nhà ở xã hội; 1,3 triệu mét vuông sàn nhà ở tái định cư; khoảng 15,19 triệu mét vuông sàn nhà ở thương mại và khoảng 22,5 triệu mét vuông sàn nhà ở riêng lẻ.

Dự tính, tổng nhu cầu vốn đầu tư xây dựng nhà ở cho giai đoạn này là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng.

Hà Nội, đầu tư khoảng 880.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Ảnh TTXVN

Hà Nội, đầu tư khoảng 880.000 tỷ đồng phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030. Ảnh TTXVN

Về giải pháp huy động nguồn vốn, UBND thành phố Hà Nội đề xuất bố trí hợp lý nguồn vốn từ ngân sách thành phố, sử dụng hiệu quả nguồn tiền thu được từ quỹ 20%, 25% đất ở tại các dự án đầu tư nhà ở thương mại, dự án khu đô thị để xây dựng nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách, công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp, nhà ở học sinh, sinh viên.

Theo UBND thành phố, đến nay đã có 51 dự án được phê duyệt nghĩa vụ tài chính có tách số tiền tương đương giá trị quỹ đất 20% dành để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội với tổng số tiền phải nộp là hơn 3.724 tỷ đồng.

Ngoài ra, UBND thành phố cũng đề xuất các giải pháp: Khai thác nguồn lực đất đai để tạo vốn cho phát triển nhà ở, đặc biệt là nhà ở tái định cư, nhà ở xã hội cho thuê; huy động vốn của doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư phát triển địa phương, cổ phiếu, trái phiếu và các nguồn vốn hợp pháp khác nhằm tạo lập hệ thống tài chính nhà ở vận hành ổn định, dài hạn và giảm phụ thuộc vào ngân sách nhà nước...

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận