CTCP Tập đoàn FLC đã có văn bản công bố lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin.flc-logo-self-2022-mf-20220805202205365

Ảnh minh họa. (Nguồn: VietnamBiz)

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) đã có văn bản công bố lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm về công bố thông tin gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

Tập đoàn này cho biết, theo kế hoạch làm việc thống nhất với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY, FLC dự kiến phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trước ngày 30/4/2023.

Đến nay, theo tiến độ thực hiện, UHY và FLC đã có dự thảo các báo cáo tài chính năm 2021 của FLC. Tuy nhiên theo nội dung văn bản, để đạt được sự đồng thuận giữa hai bên về ý kiến kiểm toán, UHY và FLC đang cùng thực hiện các thủ tục bổ sung làm cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán phù hợp.

"Báo cáo tài chính kiểm toán 2021 chính thức sẽ được công bố trong vòng 3 ngày sau khi hai bên thống nhất nội dung và không muộn hơn ngày 25/5", FLC cho biết sẽ gấp rút hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày công bố báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

FLC thông tin, hội đồng quản trị (HĐQT) sẽ triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, dự kiến tổ chức vào tháng 8/2023.

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, HĐQT sẽ trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2022.

Trên cơ đó, FLC sẽ làm việc với công ty kiểm toán để cho ra báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán, dự kiến vào 30/11/2023.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận