CTCP Tập đoàn FLC đã đề nghị HNX tạo điều kiện hỗ trợ để công ty có thêm thời gian khắc phục các vấn đề theo lộ trình.Tin nên đọc
anh-tcbc-flc-3397-1374

Ảnh minh họa. (Nguồn: Plo.vn)

CTCP Tập đoàn FLC (mã chứng khoán: FLC) vừa có văn bản gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) về lộ trình khắc phục các vấn đề vi phạm công bố thông tin của Công ty.

Văn bản của FLC cho biết, ngày 20/9/2022, Tập đoàn FLC mới ký được hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY để thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2021.

Tuy nhiên vì nhiều lý do khách quan, đặc biệt là các vấn đề phát sinh không thuộc thẩm quyền của ban lãnh đạo Tập đoàn FLC đương nhiệm (cần phải xin ý kiến ĐHĐCĐ) nên đến nay doanh nghiệp vẫn chưa phát hành được báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Ngày 4/3/2023, ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 của Tập đoàn FLC mới chính thức được tổ chức với nhiều vấn đề trọng yếu liên quan đến báo cáo tài chính của Tập đoàn FLC được ĐHĐCĐ thông qua.

Hiện Ban Tổng Giám đốc công ty đang làm việc cùng đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 và đi đến thống nhất về phương pháp và thời gian, thủ tục giải quyết các vấn đề ảnh hưởng đến việc phát hành báo cáo kiểm toán năm 2021 được ghi nhận tại biên bản làm việc ngày 13/2/2023 giữa Công ty và Công ty Kiểm toán UHY.

Theo kế hoạch thống nhất với Công ty Kiểm toán UHY, FLC dự kiến phát hành các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 trong thời gian sớm nhất trước ngày 30/4/2023.

Sau khi phát hành Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021, công ty dự kiến sẽ hoàn thành và công bố báo cáo thường niên năm 2021 trong thời hạn 20 ngày.

Tiếp theo HĐQT Tập đoàn FLC sẽ triệu tập ĐHCĐ thường niên 2022, dự kiến tổ chức vào trung tuần tháng 6/2023 và dự trình cổ đông thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán các báo cáo tài chính của năm tài chính 2022.

Trên cơ sở đó, công ty sẽ tiến hành làm việc với đơn vị kiểm toán để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính bán niên soát xét năm 2022, hoàn thiện và phát hành báo cáo bán niên soát xét 2022 dự kiến cuối tháng 10/2023 .

FLC tiếp tục đề nghị HNX tạo điều kiện hỗ trợ để công ty có thêm thời gian khắc phục các vấn đề theo lộ trình dự kiến, đồng thời xem xét để cổ phiếu FLC được giao dịch bình thường trên sàn UpCOM trong thời gian sớm nhất.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận