Theo ông Lương Trí Tú, do nhầm lẫn đã thực hiện giao dịch cổ phiếu của DXG mà chưa thực hiện thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan.Ảnh minh họa. (Nguồn: Nhaquanly.vn)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Nhaquanly.vn)

Vừa qua, ông Lương Trí Tú đã có văn bản gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HOSE) và CTCP Tập đoàn Đất Xanh (Mã chứng khoán: DXG).

Tại văn bản trên, ông Lương Trí Tú cho rằng vào ngày 22/9/2022 do nhầm lẫn đã thực hiện giao dịch (đặt lệnh mua) cổ phiếu của CTCP Tập đoàn Đất Xanh mà chưa thực hiện thông báo giao dịch cổ phiếu của người liên quan theo đúng quy định.

Cụ thể, ông Lương Trí Tú đã mua vào 9.800 cổ phiếu DXG trong phiên ngày 22/9 nhưng chưa đăng ký giao dịch. Sau giao dịch, ông Tú tăng sở hữu DXG từ 694.057 cổ phiếu (0,113%) lên 703.857 cổ phiếu (0,115%).

Được biết, ông Lương Trí Tú là em trai Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đất Xanh.     

Về tình hình kinh doanh 6 tháng đầu năm, DXG đạt gần 1.092 tỷ đồng doanh thu thuần và hơn 61 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 67% và 85% so cùng kỳ.

Năm 2023, DXG đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 5.500 tỷ đồng, giảm nhẹ so với thực hiện năm 2022 và lãi ròng 158 tỷ đồng, giảm 26% so năm trước. Với kết quả trên, so với kế hoạch, nửa đầu năm DXG chỉ thực hiện được 20% cho mục tiêu doanh thu và 39% lãi ròng cả năm sau nửa đầu băm 2023.

Quy mô tài sản DXG tại thời điểm kết thúc quý 2/2023 ở mức hơn 30.497 tỷ đồng, tăng nhẹ so đầu năm. Trong đó, DXG nắm giữ gần 455 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền giảm mạnh lên đến 51%. 

Giá trị hàng tồn kho 14.788 tỷ đồng, tăng 5% đầu năm. Trong đó phần lớn là bất động sản dở dang 11.430 tỷ đồng, bất động sản thành phẩm 2.455 tỷ đồng, bất động sản hàng hóa 661 tỷ đồng…

Bên kia bảng cân đối kế toán, CTCP Tập đoàn Đất Xanh ghi nhận số nợ phải trả tại ngày 30/6/2023 là gần 16.372 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so đầu năm. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn là 3.008 tỷ đồng, khoản vay tài chính dài hạn hơn 3.018 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Công ty ở thời điểm kết thúc quý 2/2023 là hơn 14.125 tỷ đồng. Đáng chú ý, CTCP Tập đoàn Đất Xanh cũng ghi nhận lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là hơn 2.362 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận