Dự án của Công ty Phát Tài vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Tân Châu nhưng UBND huyện Tân Châu (Tây Ninh) thiếu kiểm tra xử lý vi phạm.Tin nên đọc

Công ty TNHH một thành viên Phát Tài TC (viết tắt là Công ty Phát Tài, địa chỉ: Tổ 2, ấp Đông Biên, xã Tân Đông, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh). Công ty Phát Tài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Tây Ninh cấp với nhiều ngành nghề kinh doanh, trong đó có Kho bãi và lưu giữ hàng hóa.

Tổng diện tích đất Công ty Phát Tài đề nghị công nhận địa điểm tập kết kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới là 30.000 m2. Diện tích này nằm trong tổng diện tích 42.293,5 m2 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do Sở Tài nguyên & Môi trường cấp cho cá nhân bà Cao Thị Bích Ngọc (Người đại diện theo pháp luật) để xin đăng ký địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hoá xuất nhập khấu ở biên giới.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh ký ban hành kết luận thanh tra việc xây dựng, sử dụng đất dự án địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới trong khu vực quy hoạch cửa khẩu Kà Tum của Công ty Phát Tài.

Trước đó, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh quyết định thanh tra việc xây dựng, sử dụng đất dự án địa điểm tập kết, kiểm tra giám sát hàng hóa nhập khẩu ở biên giới (viết tắt là Dự án) trong khu vực quy hoạch cửa khẩu Kà Tum của Công ty Phát Tài. Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra Công ty Phát Tài và UBND huyện Tân Châu.

Cua-khau-Tay-Ninh-5

Cửa khẩu Kà Tum nơi diễn ra hoạt động trao đổi hàng hóa. Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa - Ảnh: Internet

Công ty vi phạm các quy định thủ tục của pháp luật

Theo kết luận thanh tra, Công ty Phát Tài thực hiện Dự án thuộc trường hợp phải được UBND tỉnh Tây Ninh chấp thuận chủ trương đầu tư, nhưng Công ty Phát Tài chưa lập thủ tục xin chủ trương đầu tư là vi phạm quy định.

Dự án có diện tích 30.000m2 mà Công ty Phát Tài đề nghị Tổng cục Hải quan công nhận, không phù hợp

Về cá nhân bà Cao Thi Bích Ngọc, đã xây dựng Khu nhà ở công nhân và phòng chứa vật dụng có mái che trong Quy hoạch phân khu 1/2000 cửa khẩu Kà Turn không xin phép xây dựng, không được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; Xây dựng Khu nhà ở công nhân và phòng chứa vật dụng có mái che và Khu nhà ở có mái che là sai vị trí đã xin chuyển mục đích đẩt ở; Xây dựng sân bãi, Khu nhà ở có mái che, Trạm cân, Khu nhà công nhân và phòng chứa vật dụng không thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất là vi phạm Nghị định của Chính phủ.

với Quy hoạch phân khu 1/2000 cửa khẩu Kà Turn (nằm ngoài diện tích đã quy hoạch 9,16ha); Không phù hợp với Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất của huyện Tân Châu (không có trong danh mục công trình dự án thực hiện trong kỳ Quy hoạch và Kế hoạch sử dụng đất) và Quy hoạch Nông thôn mới xã Tân Đông.

Các công trình xây dựng trong dự án của Công ty Phát Tài không có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.

Công ty cam kết không đúng tài sản theo mẫu đơn số 1 ban hành kèm theo Nghị định của Chính phủ khi xin công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới, vì Công ty Phát Tài không có đất hợp pháp.

Kết luận thanh tra nêu rõ: “Công ty Phát Tài sử dụng đất thực hiện dự án trên vi phạm quy định của Luật Đất đai năm 2013; Thực hiện dự án không đúng quy định của Luật Đầu tư năm 2020”.

UBND huyện Tân Châu thiếu kiểm tra xử lý vi phạm

Cũng theo kết luận thanh tra, Dự án trên của Công ty Phát Tài vi phạm pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn huyện Tân Châu nhưng UBND huyện Tân Châu thiếu kiểm tra xử lý vi phạm; Xác nhận cung cấp thông tin dự án chưa chặt chẽ về mặt pháp lý dẫn đến Tổng cục Hải quan công nhận địa điếm tập kết, kiếm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty Phát Tài không bảo đảm điều kiện theo quy định pháp luật.

Việc lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Tân Châu có sai sót; Diện tích quy hoạch đất ở tại nông thôn, đất trồng cây lâu năm không phù họp với Quy hoạch phân khu 1/2000 của khau Kà Tum.

Khi xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, UBND huyện không tích hợp Quy hoạch Nông thôn mới xã Tân Đông vào Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, dẫn đến Quy hoạch xây dựng và Quy hoạch Nông thôn mới không đồng bộ với quy hoạch sử dụng đẩt xã Tân Đông.

uy-ban-nhan-dan-huyen-tan-chau-1-600x343

UBND huyện Tân Châu. Ảnh: Internet

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, khi lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với thủa 81, cá nhân có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất là đất thương mại dịch vụ nhưng UBND xã Tân Đông đã xác định sai, đăng ký thành nhu cầu sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp. Từ đó dẫn đến UBND huyện đã lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là không phù hợp với nhu cầu của cá nhân đã đăng ký và thực tế sử dụng đất thương mại dịch vụ.

Việc thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thấm định điều kiện cho phép chuyến mục đích sử dụng đất của UBND huyện chưa đúng quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định của Chính phủ.

Trách nhiệm đối với các sai sót nêu trên thuộc về tập thế và các cá nhân có liên quan của UBND huyện Tân Châu; Phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND xã Tân Đông.

“Việc Tổng cục Hải quan công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ớ biên giới của Công ty Phát Tài là không phù hợp với Nghị định của Chính phủ. Mặt khác, công ty sử dụng cơ sở vật chât xây dựng trên đất nông nghiệp chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, vi phạm pháp luật về đắt đai” - kết luận thanh tra nêu rõ.

Kiểm điểm tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm

Từ các vi phạm của Công ty Phát Tài, bà Cao Thị Bích Ngọc và hạn chế, thiếu sót của UBND huyện Tân Châu, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh đề nghị Cục Hải quan tỉnh Tây Ninh báo cáo Tổng Cục Hải quan đề nghị thu hồi Quyết định của Tổng Cục Hải quan về việc công nhận địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ở biên giới của Công ty Phát Tài.

Đối với UBND huyện Tân Châu, ban hành thông báo đình chỉ các hoạt động có liên quan đến việc thực hiện Dự án của Công ty Phát Tài; Rà soát, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xử phạt vi phạm hành chính theo thấm quyền liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng đối với các vi phạm cửa Công ty Phát Tài và của bà Cao Thị Bích Ngọc theo đúng quy định của pháp luật; Tổ chức kiểm điểm nghiêm túc đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các vi phạm; Các sai sót trong việc lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, trong việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và các sai sót khác theo như kết luận thanh tra đã chỉ ra.

Khắc phục, điều chỉnh lại Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng mục đích sử dụng đất ban đầu đối với phần diện tích đất của bà Cao Thị Bích Ngọc mà UBND huyện quy hoạch sai quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị chỉ đạo chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về đất đai trên đĩa bàn. Tiến hành tự kiểm tra các trường họp tương tự như trường hợp Công ty Phát Tài để xử lý theo quy định; Không để vi phạm tương tự xảy ra trong thời gian tới.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin khi sự viêc có diễn biến mới.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận