Trong 4 tháng đầu năm nay, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt trên 75 nghìn tỷ đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng.anh-manulife-1351-1677811339176-16778113392502145572417

Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa. (Nguồn: CafeBiz)

Theo Bộ Tài chính, trong 4 tháng đầu năm 2023, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt trên 75 nghìn tỷ đồng, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước.

Theo chiều ngược lại, chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 23,5 nghìn tỷ đồng, tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản thị trường bảo hiểm ước đạt gần 850 nghìn tỷ đồng, tăng 14,18% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt gần 119 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 731 nghìn tỷ đồng.

Các doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt hơn 708 nghìn tỷ đồng, tăng 14,41% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 65,557 nghìn tỷ đồng; các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt gần 643 nghìn tỷ đồng.

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt hơn 552 nghìn tỷ đồng, tăng 12,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các doanh nghiệp phi nhân thọ ước đạt gần 34 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 518 nghìn tỷ đồng.

Theo Bộ Tài chính, tổng nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt xấp xỉ 180 nghìn tỷ đồng, tăng 13,46% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt khoảng 38 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt hơn 141 nghìn tỷ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 75,338 nghìn tỷ đồng, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 23,289 nghìn tỷ đồng, tăng 2,55% so với cùng kỳ năm trước, lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ ước đạt 52,049 nghìn tỷ đồng, tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước.

Chi trả quyền lợi bảo hiểm 4 tháng đầu năm 2023 ước đạt 23,521 nghìn tỷ đồng, tăng 20,71% so với cùng kỳ năm trước, trong đó các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 7,417 nghìn tỷ đồng, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ ước đạt 16,104 nghìn tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận