Trong vài tháng đầu năm 2023, sản lượng điện tiết kiệm của Công ty Điện lực Bình Thuận là 9.749.643 kWh.Tin nên đọc

Mới đây, trong văn bản ban hành tháng 4/2023, cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đã nêu rõ trong năm 2022, sản lượng điện tiết kiệm của Công ty Điện lực Bình Thuận là: 58.725.855 kWh (đạt 112,53% so với kế hoạch năm 2022) chiếm 2,39% điện thương phẩm (kế hoạch giao ≥ 2,10%); trong đó: sản lượng điện tiết kiệm của Điện lực Hàm Tân là: 7.879.684 kWh tương ứng với 2,26% so với sản lượng điện thương phẩm năm 2022, vượt 0,16% so với kế hoạch Công ty giao (2,10%); sản lượng điện tiết kiệm của Điện lực Tuy Phong là: 13.985.911 kWh tương ứng với 2,81% so với sản lượng điện thương phẩm năm 2022, vượt 0,71% so với kế hoạch Công ty giao (2,10%) 

Hai tháng đầu năm 2023, sản lượng điện tiết kiệm của Công ty là: 9.749.643 kWh (đạt 106,07% so với kế hoạch 02 tháng đầu năm 2023) chiếm 2,26% điện thương phẩm (kế hoạch giao ≥ 2,10%). 

Tổng số khách hàng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do các đơn vị điện lực trực thuộc Công ty quản lý với 2.896 khách hàng đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà, tổng công suất lắp đặt vận hành là 328,023 MWp. Trong đó: Điện lực Hàm Tân quản lý 250 khách hàng đầu tư, tổng công suất lắp đặt vận hành là 37.538,08 kWp; Điện lực Tuy Phong quản lý 481 khách hàng đầu tư, tổng công suất lắp đặt vận hành là 86.498,995 kWp. 

anhdienluc_ypqt

Hình ảnh minh họa

Về nội dung Giấy phép hoạt động điện lực số 54/GP-SCT ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Sở Công Thương Bình Thuận cấp cho Công ty Điện lực Bình Thuận: Công ty cũng đã tuân thủ, thực hiện các nội dung liên quan hoạt động điện lực theo Giấy phép số 54/GP-SCT, như: hoạt động tư vấn và giám sát thi công đúng nội dung quy định trong Giấy phép; thực hiện đầy đủ các báo cáo cho Sở Công Thương Bình Thuận; thực hiện tư vấn khảo sát thiết kế, đưa các công trình vào sử dụng đạt chất lượng cao, vận hành cung cấp điện an toàn.

Công ty đã thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ, như: tuân thủ các quy định của pháp luật (Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực; Nghị định số 137/2013/NĐ-CP; Thông tư số 12/2017/TT-BCT); duy trì các điều kiện được cấp giấy phép; chất lượng công trình được đảm bảo; áp dụng các kỹ thuật và công nghệ trong công tác tư vấn, số hóa một phần các hồ sơ theo quy định của EVN và EVN SPC; đào tạo, sử dụng lao động và duy trì nguồn nhân lực theo quy định. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận