Đây là thông tin được tỉnh Lạng Sơn phát đi trong văn bản ban hành mới đây.Tin nên đọc

Ngày 27/1/2023, Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn phát đi văn bản số 288/VP-KT với nội dung: Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại Thông báo số 2997-TB/VPTU ngày 13/01/2023 của Văn phòng Tỉnh ủy đối với Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn và Dự án Khách sạn sân golf Hoàng Đồng - Lạng Sơn, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh  yêu cầu các cơ quan liên quan thực hiện các nội dung sau: 

UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Lộc Bình theo chức năng nhiệm vụ chủ động, khẩn trương thực hiện các nội dung chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh tại Thông báo trên; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh  giải quyết các nội dung vượt thẩm quyền. 

Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường (cơ quan được giao nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc dự án) tăng cường phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư, bám sát dự án, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định; tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn huyện Lộc Bình và thành phố Lạng Sơn thực hiện tốt công tác thu hồi bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án. 

Tnh-La.ng-Sn-va-huye.n-Lo.c-Binh-ang-phat-huy-mo.i-nguon-l.c-xay-d.ng-Mau-Sn-thanh-khu-du-li.ch-quoc-gia-phat-trien-du-li.ch-gn-vi-m-bo-moi-trng-cnh-quan._1

Hiện trạng một số hạng mục tại dự án.

Được biết, quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn là dự án trọng điểm của tỉnh, nằm trong lộ trình phát triển du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, để trở thành khu du lịch quốc gia, với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận