Tổng số tiền nộp phạt và truy thu mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam phải nộp là hơn 1,8 tỷ đồng.Untitled

Ảnh minh họa. (Nguồn: phuongnamretail.vn)

Cục thuế TP HCM đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam (mã chứng khoán: SED).

Cụ thể, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam bị phạt hơn 292,1 triệu đồng đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp và hơn 1,07 triệu đồng đối với hành vi khai sai dẫn đến thiếu số thuế giá trị gia tăng phải nộp.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam bị buộc phải nộp đủ số tiền thuế thiếu là hơn 1,46 tỷ đồng và hơn 106 triệu đồng tiền chậm nộp tiền thuế.

Như vậy, tổng số tiền nộp phạt và truy thu mà Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam phải nộp là hơn 1,8 tỷ đồng.

Quyết định trên được giao cho bà Lê Phương Mai, đại diện của doanh nghiệp nghiêm chỉnh chấp hành. Trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được quyết định phải nộp đủ số tiền phạt.

Về kết quả sản xuất kinh doanh quý 3/2023, Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam ghi nhận doanh thu đạt 441 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Giá vốn hàng bán tăng đáng kể từ 294 tỷ đồng lên mức 338 tỷ đồng, dù vậy Công ty vẫn ghi nhận lợi nhuận gộp đạt 338 tỷ đồng (tương ứng mức tăng gần 15%).

Sau khi trừ đi các chi phí, Công ty ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 15,6 tỷ đồng, tăng 9% so với quý 3/2022.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam ghi nhận doanh thu đạt 965 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 47,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 36,7 tỷ đồng, đều giảm 17% so với cùng kỳ năm 2022.

Tại thời điểm ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển giáo dục Phương Nam đạt mức 809 tỷ đồng, tăng 65% so với đầu năm.

Tổng số nợ phải trả lên đến 510 tỷ đồng, toàn bộ là nợ ngắn hạn, cao gấp 1,7 lần vốn chủ sở hữu của Công ty.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận