Cục Thuế tỉnh Quảng Nam có văn bản cưỡng chế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đối với Công ty CP LICOGI 10, với số tiền 190 triệu đồng.Tin nên đọc

Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước (Cục Thuế tỉnh Quảng Nam) đã ban hành văn bản số 111 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản của đối tượng bị cưỡng chế tại Ngân hàng.

Theo đó, cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản đối với Công ty Cổ phần LICOGI 10 (địa chỉ: số 382 đường Núi Thành, Phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), mã số thuế: 0400463323, số tài khoản 0371100404007 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội, Chi nhánh Nam Đà Nẵng để thi hành Thông báo nợ thuế số: 4230/TB-CCTKV ngày 22/02/2022 của Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước.

23213213-1560x700-1-1560x700-1-1560x700

LICOGI 10 bị cưỡng chế 190 triệu đồng tiện chậm nộp thuế, tiền nợ thuế. (Ảnh: Licogi10.com.vn).

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế nợ tiền thuế, tiền chậm nộp tiền thuế đã quá 90 ngày kế từ ngày hết thời hạn nộp thuế, hết thời hạn gia hạn nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế và của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Số tiền bị cưỡng chế 190 triệu đồng.

Ngân hàng có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản đối với số tiền nêu trên.

Trường hợp số tiền trên tài khoản của Công ty Cổ phần LICOGI 10 nhỏ hơn số tiền trên Quyết định cưỡng chế, thì Ngân hàng vẫn phải trích số tiền còn lại sau khi trừ đi số dư tối thiểu để duy trì tài khoản và tiếp tục theo dõi, trích tiếp số tiền phát sinh có trên tài khoản của người nộp thuế trong thời gian quyết định có hiệu lực.

Quyết định này có hiệu lực thi hành trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 20 tháng 5 năm 2022 đến ngày 19 tháng 6 năm 2022.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận