Nội dung này được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh chỉ rõ trong kết luận thanh tra ban hành mới đây.Tin nên đọc

Theo đó, cuối tháng 12/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bắc Ninh đã ban hành Kết luận thanh tra về công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản một số công trình, dự án do Công ty TNHH một thành viên KTCTTL Bắc Đuống (sau đây gọi là Công ty thủy lợi Bắc Đuống) làm chủ đầu tư.

Buộc thu hồi gần 40 triệu đồng, giảm trừ trên 200 triệu đồng

Cơ quan chức năng đã dựa trên Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022 đã được phê duyệt, trong đó tập trung vào 19 công trình thuộc Kế hoạch sửa chữa lớn tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2021. Tổng mức đầu tư của 19 công trình: 97.125 triệu đồng. 

images1332959_DSCN0105

Hình ảnh minh họa. Nguồn ảnh Báo Bảo vệ pháp luật

Đến thời điểm thanh tra, 18 công trình đã được thi công xây dựng xong, còn 01 công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu trạm bơm Châu Cầu, huyện Quế Võ đang thi công do gặp khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua khu dân cư. Có 03 công trình đã được phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành; 11 công trình đã nghiệm thu và bàn giao đưa vào sử dụng; 4 công trình đang trình kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

Hồ sơ thiết kế, dự toán ở các công trình còn có một số sai sót như: Thiếu một số bản vẽ chi tiết, một số bản vẽ thiếu kích thước; một số công việc còn tính toán sai khối lượng, sai cự ly vận chuyển đất; dự toán còn áp dụng định mức chưa phù hợp ở một số công việc... 

Trong công tác lập hồ sơ mời thầu, xét thầu và ký hợp đồng xây dựng ở một số công trình còn chưa phát hiện ra việc thừa, thiếu khối lượng, áp dụng định mức chưa phù hợp và tiến hành điều chỉnh theo qui định. 

Công tác quản lý chất lượng, khối lượng thi công công trình còn có một số sai sót như: Nghiệm thu khối lượng một số hạng mục công trình còn chưa đúng với thực tế thi công, một số loại vật tư còn thiếu chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất. 

Công ty thủy lợi Bắc Đuống có trách nhiệm thu hồi giá trị đã thực hiện thanh toán quyết toán vốn công trình hoàn thành với tổng số tiền là: 38.952.000 đồng (Ba tám triệu, chín trăm năm mươi hai nghìn đồng) đối với công trình, nhà thầu có tên như sau: 

Gói thầu số 1: Toàn bộ phần xây dựng, công trình Cải tạo, nâng cấp kênh tiêu Tây Hữu Chấp.  Liên danh Công ty TNHH Mạnh Duẩn và Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và phát triển Bắc Ninh.

Được biết, đến nay, Công ty đã thực hiện xong việc thu hồi số tiền là 38.952.000 đồng 

Công ty thủy lợi Bắc Đuống có trách nhiệm thực hiện giảm trừ trong lần thanh toán tiếp theo hoặc khi lập hồ sơ quyết toán vốn công trình với tổng số tiền là: 214.412.000 đồng đối với 14 gói thầu, nhà thầu.

Screen Shot 2023-02-01 at 20.11.40
Screen Shot 2023-02-01 at 20.12.02

Nhìn nhận rõ nguyên nhân để xảy ra vi phạm

Trước những tồn tại đã nêu ở trên, cơ quan chức năng cũng chỉ ra những nguyên nhân để xảy ra vi phạm tại Công ty thủy lợi Bắc Đuống là do công tác kiểm tra chất lượng hồ sơ thiết kế và lập dự toán của đơn vị tư vấn còn chưa chặt chẽ, cụ thể, chi tiết, dẫn đến còn có một số sai sót trong hồ sơ thiết kế, tính toán khối lượng, sai cự ly vận chuyển đất, áp dụng định mức chưa phù hợp ở một số công việc.

Việc kiểm tra, rà soát khối lượng trong quá trình mời thầu, xét thầu, thương thảo, ký kết hợp đồng còn chưa chi tiết, dẫn đến chưa phát hiện và xử lý đối với khối lượng mời thầu thừa, thiếu, áp dụng định mức, đơn giá chưa phù hợp.

Công tác đo đạc, tính toán khối lượng, kiểm tra khi nghiệm thu ở một vài hạng mục công việc của đơn vị thi công, đơn vị giám sát và Chủ đầu tư chưa chặt chẽ, chi tiết, dẫn đến việc nghiệm thu công việc hoàn thành chưa đúng với thực tế thi công. Việc nghiệm thu vật liệu trước khi đưa vào sử dụng trong một số công trình còn chưa yêu cầu nhà thầu cung cấp đầy đủ các chứng chỉ chất lượng theo quy định.

Cùng với đó, cơ quan chức năng tỉnh Bắc Ninh đề nghị Công ty thủy lợi Bắc Đuống, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn trong lựa chọn nhà thầu, các nhà thầu thi công, các cá nhân và tập thể có liên quan nghiêm túc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với những tồn tại nêu trên; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.. 

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận