Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã không đúng đối tượng trong năm 2021 là hơn 2,06 tỷ đồng.Nguồn tin của PV. VietNamNet cho hay, ngày 6/3, Thanh tra Bộ Tài chính đã ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về giá, tài chính và thuế tại Công ty Cổ phần nước sạch Quảng Ninh.

Công ty CP nước sạch Quảng Ninh

Công ty CP nước sạch Quảng Ninh

Thu phí bảo vệ môi trường không đúng đối tượng

Công ty Cổ phần Nước sạch Quảng Ninh thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Quảng Ninh về việc quy định mức thu và tỷ lệ trích để lại của phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản và phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh.

Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt được thu cùng tiền sử dụng nước sạch theo hóa đơn bán hàng, tổng số thu phí trong năm 2021 của Công ty là 87,2 tỷ đồng, phí được trích lại sử dụng là 8,72 tỷ đồng (10% số phí thu được). 

Qua thanh tra, Thanh tra Bộ Tài chính phát hiện: Công ty thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt không đúng đối tượng.

Cụ thể, công ty này thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với các hộ gia đình ở các xã với mức thu phí là 10% trên số tiền nước tiêu thụ phải trả theo Nghị quyết số 61.

Thế nhưng, căn cứ Khoản 3 Điều 5 Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 về các trường hợp được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, Thanh tra Bộ Tài chính thấy rằng: Theo quy định nêu trên, các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc địa bàn các xã được miễn phí bảo vệ môi trường với nước thải sinh hoạt.

Công ty CP Nước sạch Quảng Ninh thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân ở các xã không đúng đối tượng trong năm 2021 là hơn 2,06 tỷ đồng.

Ngày 31/5/2022, HĐND tỉnh Quảng Ninh ban hành Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Khi triển khai thực hiện nghị quyết, công ty này đã dừng thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt đối với hộ gia đình, cá nhân, tổ chức ở các xã.


(Nguồn: https://vietnamnet.vn/thanh-tra-bo-tai-chinh-nhieu-vi-pham-tai-cong-ty-nuoc-sach-quang-ninh-2118042.html)

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận