Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã ban hành Quyết định về việc đưa vào diện cảnh báo đối với cổ phiếu KKC của CTCP Tập đoàn Thành Thái.kkc-1875

Ảnh minh họa. (Nguồn: thanhthaigroup.com.vn)

Theo Quyết định của HNX, cổ phiếu KKC bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán của tổ chức niêm yết là số âm.

Theo đó, Báo cáo tài chính năm 2022 của CTCP Tập đoàn Thành Thái được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHV.

CTCP Tập đoàn Thành Thái trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày quyết định có hiệu lực (29/3/2023), phải gửi HNX và công bố thông tin kèm theo biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo. Định kỳ hàng quý, CTCP Tập đoàn Thành Thái phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị cảnh báo và công bố thông tin.

Cũng trong ngày 24/3, HNX đã có thông báo về việc bổ sung lý do đưa cổ phiếu KKC của CTCP Tập đoàn Thành Thái vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ, với lý do chứng khoán thuộc diện bị cảnh báo.

CTCP Tập đoàn Thành Thái là tên gọi mới của Công ty Cổ phần Kim khí KKC, tiền thân là Công ty Sản xuất và Kinh doanh Kim khí.

Công ty được thành lập ngày 18/12/2000 trên cơ sở cổ phần hóa một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước là Công ty Kim khí Hải Phòng theo Quyết định số 72/2000/QĐ-BCN ngày 18/12/2000 của Bộ trưởng Bộ công nghiệp. Doanh nghiệp thành viên độc lập của Tổng công ty thép Việt Nam, vốn điều lệ khi thành lập là 5,5 tỷ đồng và sau 4 lần tăng vốn đã nâng lên mức 52 tỷ đồng.

Năm 2008, CTCP Tập đoàn Thành Thái đã niêm yết trên sàn Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, với mã chứng khoán KKC.

Theo Báo cáo tài chính năm 2022, CTCP Tập đoàn Thành Thái ghi nhận doanh thu thuần đạt 226 tỷ đồng, giảm hơn 35% so với kết quả của năm 2022. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh từ hơn 1,8 tỷ đồng (năm 2021) lên gần 37 tỷ đồng (năm 2022), đã khiến cho lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh bị âm hơn 32,8 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của KKC trong năm 2022 ghi nhận mức âm hơn 32,3 tỷ đồng, trong khi năm 2021 là dương 5,7 tỷ đồng.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, CTCP Tập đoàn Thành Thái ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 68,9 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số hơn 274 tỷ đồng ở thời điểm đầu năm.

Xét riêng về vốn chủ sở hữu, KKC ghi nhận ở thời điểm cuối năm 2022 đạt hơn 41,2 tỷ đồng và giảm hơn 43% so với thời điểm đầu năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm hơn 32,3 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận