Ngày 20/3, Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo về việc xử lý vi phạm đối với cổ phiếu DXV của CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng.XNVBDN

Ảnh minh họa. (Nguồn: coxiva.com.vn)

Theo đó, HoSE cho biết sẽ giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu DXV theo quyết định số 396/QĐ-SGDHCM ngày 17/6/2022.

Nguyên nhân là do lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp là 195 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 5,83 tỷ đồng – căn cứ báo cáo tài chính chưa kiểm toán năm 2022, chưa khắc phục được nguyên nhận bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính năm 2022, CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng ghi nhận doanh thu đạt hơn 223 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2021.

Do giá vốn bán hàng tăng gần 21% so với năm trước, do đó lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp của DXV chỉ đạt 195 triệu đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là âm 5,83 tỷ đồng và chưa khắc phục được nguyên nhận bị đưa vào diện cảnh báo theo quy định – theo thông báo của HoSE.

Ở thời điểm 31/12/2022, tổng tải sản của CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng là hơn 137 tỷ đồng, tăng 6,2% so với thời điểm đầu năm.

Xét về dòng tiền, CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng ghi nhận lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính là âm hơn 1,82 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2021 là dương 2,65 tỷ đồng.

Được biết, hồi đầu năm nay, CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng đã có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HoSE về các biện pháp và lộ trình khắc phụ lỗ lũy kế tại ngày 31/12/2022.

Theo đó, CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng cho biết tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp này đã gặp nhiều khó khăn trong hai năm 2021 và 2021, công ty đã phải trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn, khó đòi là hơn 6,79 tỷ đồng. Tuy nhiên, từ năm 2020 và 2021, lợi nhuận kinh doanh của công ty vẫn là chưa đủ lớn để bù đắp khoản lỗ lũy kế này.

Để khắc phục lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2022, CTCP Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵn có đề ra một số biện pháp như: Công ty sẽ đẩy mạnh công tác tiêu thụ xi măng, gạch và vỏ bao đảm bảo kinh doanh có lãi; Tiết kiệm chi phí để giảm giá thành sản xuất gạch và vỏ bao; Tăng cường thu hồi công nợ quá hạn để giảm trích dự phòng khó đồi đến 31/3/2023 là 1,5 tỷ đồng, đến 30/6/2023 là 1,5 tỷ đồng và đến cuối năm 2023 là 2 tỷ đồng. Cùng với đó, tận thu giấy phế liệu để bán đến cuối năm 2023 phải đạt 1 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận