Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt.Tin nên đọc

Ảnh minh họa. (Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành quyết định về việc chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt của Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) – sau đây sẽ gọi tắt là Chứng khoán Tân Việt.

Theo đó, Chứng khoán Tân Việt vừa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấm dứt tình trạng kiểm soát đặc biệt do đã khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Trước đó, vào ngày 18/5/2023, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Theo đó, đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Công ty lập không được kiểm toán. Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5/2023 đến ngày 17/09/2023.

Với quyết định đưa khỏi diện kiểm soát đặc biệt thì chứng khoán Tân Việt cũng sẽ được khôi phục hoạt động giao dịch như bình thường.

Về tình hình kinh doanh, ĐHĐCĐ thường niên 2023 của TVSI đã thông qua kế hoạch doanh thu xấp xỉ 200 tỷ đồng, giảm 92% so với thực hiện năm trước, lỗ trước thuế 749 triệu đồng và lỗ sau thuế 570 triệu đồng.

TVSI từng công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2023.

Trong văn bản gửi đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán, TVSI cho biết, doanh thu quý 1/2023 đạt hơn 84,1 tỷ đồng, giảm 90,17% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế Chứng khoán Tân Việt trong quý đầu năm nay giảm 92,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 12,7 tỷ đồng.

Theo TVSI, nguyên nhân là do tác động của thị trường tài chính từ cuối năm 2022 đến nay. Cụ thể: Chi phí quý 1/2023 giảm 90,2% so với cùng kỳ, tổng doanh thu và thu nhập khác giảm 90,04% so với cùng kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận