Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) đã có thông báo tiến hành kiểm soát đặc biệt với Công ty cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI).Ảnh minh họa. (Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Doanh nghiệp hội nhập)

TVSI bị kiểm soát đặc biệt trong 4 tháng

Ngày 18/5/2023, UBCKNN đã ban hành Quyết định số 353/QĐ-UBCK về việc đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt.

Theo đó, đặt Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt do Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính ngày 31 tháng 12 năm 2022 do Công ty lập không được kiểm toán.

Thời hạn kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5/2023 đến ngày 17/09/2023. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, vào hồi đầu năm nay, UBCKNN từng xử phạt vi phạm hành chính với TVSI tổng cộng số tiền 745 triệu đồng.

Cụ thể, Chứng khoán Tân Việt bị phạt số tiền 300 triệu đồng vì đã có hành vi vi phạm hành chính không đảm bảo các thông tin trong hồ sơ chào bán hoặc phát hành trái phiếu riêng lẻ chính xác và có đầy đủ các nội dung theo quy định phải có trong hồ sơ.

Theo Quyết định xử phạt của UBCKNN, Chứng khoán Tân Việt chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức tư vấn trong rà soát việc đáp ứng đầy đủ quy định về hồ sơ chào bán trái phiếu của một số tổ chức phát hành.

Chứng khoán Tân Việt còn bị phạt số tiền 100 triệu đồng với hành vi vi phạm hành chính đó là thực hiện đăng ký, lưu ký trái phiếu chào bán, phát hành riêng lẻ không đúng thời hạn theo quy định.

UBCKNN cũng phạt tiền 125 triệu đồng đối với Chứng khoán Tân Việt vì đã có hành vi vi phạm hành chính không lưu giữ tài liệu về việc lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua chứng khoán chào bán hoặc phát hành riêng lẻ.

Cụ thể, Chứng khoán Tân Việt không lưu giữ Báo cáo tài chính năm 2021 được kiểm toán hoặc Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 được soát xét của 01 nhà đầu tư tổ chức tham gia mua trái phiếu chào bán riêng lẻ.

Tiếp đó, Chứng khoán Tân Việt bị xử phạt số tiền 70 triệu đồng đối với hành vi vi phạm hành chính báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.

Cụ thể, Chứng khoán Tân Việt báo cáo UBCKNN không đúng thời hạn Báo cáo định kỳ của tổ chức tư vấn quý IV/2021; báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) không đúng thời hạn các tài liệu: Báo cáo định kỳ quý II/2021 của tổ chức đại lý phát hành; các báo cáo định kỳ quý của tổ chức đăng ký, lưu ký, gồm: Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý I/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý II/2021; Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý III/2021; Báo cáo cơ cấu nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu, Báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu, Báo cáo tình hình đăng ký lưu ký trái phiếu, Báo cáo tình hình giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ quý IV/2021.

Ngoài ra, UBCKNN tiếp tục phạt số tiền 150 triệu đồng đối với Chứng khoán Tân Việt do vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán.

Theo đó, trong giai đoạn từ 1/1/2022 đến 30/8/2022 có nhiều thời điểm tổng giá trị đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp của Chứng khoán Tân Việt vượt quá 70% vốn chủ sở hữu của Chứng khoán Tân Việt, vi phạm quy định về hạn chế đầu tư của công ty chứng khoán theo quy định tại khoản 3 Điều 28 Thông tư số 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán.

Doanh thu, lợi nhuận quý 1/2023 lao dốc

Vừa qua, TVSI đã công bố báo cáo tài chính riêng lẻ và giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 1/2023.

Trong văn bản gửi đến UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán, TVSI cho biết, doanh thu quý 1/2023 đạt hơn 84,1 tỷ đồng, giảm 90,17% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng lợi nhuận kế toán sau thuế Chứng khoán Tân Việt trong quý đầu năm nay giảm 92,8% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn hơn 12,7 tỷ đồng.

Theo TVSI, nguyên nhân là do tác động của thị trường tài chính từ cuối năm 2022 đến nay. Cụ thể: Chi phí quý 1/2023 giảm 90,2% so với cùng kỳ, tổng doanh thu và thu nhập khác giảm 90,04% so với cùng kỳ.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận