Trên cơ sở thực hiện công điện số 1163/CĐ-TTg ngày 13/12 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã có những chỉ đạo về trái phiếu doanh nghiệp.bond1

Ảnh minh họa. (Nguồn: VnEconomy)

Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa có chỉ đạo giao Vụ Tài chính ngân hàng, Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam triển khai các biện pháp hỗ trợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính giao Vụ Tài chính ngân hàng có công văn tới Ngân hàng Nhà nước đề nghị yêu cầu các tổ chức tín dụng có phát hành trái phiếu cần thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ trái phiếu.

Những tổ chức tín dụng thời gian qua có hoạt động môi giới, tư vấn phát hành, hỗ trợ, cam kết mua lại trái phiếu và định hướng người gửi tiền mua trái phiếu doanh nghiệp cần có biện pháp cương quyết chấn chỉnh và có trách nhiệm với nhà đầu tư, đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh thị trường tài chính tiền tệ.

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng giao Vụ Tài chính ngân hàng thực hiện phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định 65/2022/NĐ-CP về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ phù hợp với tình hình thực tiễn.

Vụ Tài chính ngân hàng cũng chủ trì phối hợp với Ủy ban chứng khoán nghiên cứu, tham mưu các biện pháp hiệu quả để bảo vệ quyền, lợi ích hợ pháp chính đáng của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.

Bộ Tài chính giao Ủy ban chứng khoán Nhà nước tiếp tục tổ chức làm việc với các doanh nghiệp phát hành trái phiếu lớn và các doanh nghiệp có lượng trái phiếu sắp đáo hạn lớn để có kế hoạch, giải pháp cụ thể chủ động thanh toán cho nhà đầu tư.

Ủy ban chứng khoán Nhà nước cũng được giao làm việc và yêu cầu các công ty chứng khoán rà soát toàn diện hoạt động kinh doanh, môi giới, phân phối, bảo lãnh, tư vấn phát hành trái phiếu…

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận