Với nhiều lỗi vi phạm, Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (Mã HoSE: VRC) đã bị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.1-3057-2048

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tài chính Doanh nghiệp)

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC (Công ty).

Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC bị xử phạt số tiền 60 triệu đồng do công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật các tài liệu gồm: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022 của Công ty không đầy đủ nội dung theo quy định tại điểm 2, điểm 3 phần VII Phụ lục V kèm Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Đồng thời, Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC còn bị phạt 25 triệu đồng do không đưa nội dung thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty.

Cụ thể, Công ty chưa thuyết minh chi tiết thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương Tổng giám đốc và người quản lý khác thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021.

Như vậy, tổng số tiền mà Công ty cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC bị xử phạt là 85 triệu đồng.

Tiền thân của công ty là Xí nghiệp Xây lắp Đặc khu Vũng Tàu - Công Đảo được thành lập từ tháng 8/1980 là một trong những Công ty xây dựng ra đời sớm nhất trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Ngày 19/12/1992 đổi tên thành Công ty Đầu tư Xây lắp Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Ngày 13/06/2005 Công ty chuyển từ doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần theo Quyết định số 1815 QĐ-UB của UBND Tỉnh BR - VT với tên gọi: Công ty Cổ phần Xây lắp Bà Rịa – Vũng Tàu. Ngày 26/04/2017 Công ty đổi tên thành Công ty Cổ phần Bất động sản và Đầu tư VRC.

Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 của VRC ghi nhận doanh thu thuần của công ty chỉ là hơn 3,64 tỷ đồng, tăng 5% so với năm 2021. Do thu nhập khác tăng mạnh so với năm trước nên VRC ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt  hơn 16,7 tỷ đồng, tăng hơn 35 lần so với năm 2021.

Ở thời điểm 31/12/2022, VRC ghi nhận tổng tài sản đạt hơn 1.600 tỷ đồng (trong đó tài sản ngắn hạn chiếm gần 70%).

Nợ phải trả ở thời điểm kết thúc năm tài chính 2022 là hơn 342 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với thời điểm đầu năm. Trong khi vốn chủ sở hữu của VRC tăng nhẹ lên gần 1.260 tỷ đồng.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận