Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang đã quan tâm rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh.Theo báo cáo của Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang Trong tháng 2/2023 đã tiếp nhận 21 hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Đã xử lý 13 hồ sơ trong đó cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 4 dự án FDI và 01 dự án DDI, với số vốn đầu tư đăng ký đạt 17,9 triệu USD và 40 tỷ đồng; cấp điều chỉnh cho 8 dự án (trong đó có 1 dự án tăng vốn với số vốn tăng thêm đạt 3 triệu USD).

Cũng theo báo cáo này, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang khẳng định sẽ tiếp tục quan tâm công tác vận động, thu hút đầu tư; hướng dẫn, cung cấp thông tin hỗ trợ đầu tư và trả lời các kiến nghị, phản ánh của doanh nghiệp theo đúng quy định; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, tiến độ đầu tư đối với các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư trong các KCN.

Đồng thời, tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các KCN; kịp thời nắm bắt, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục đầu tư và trong hoạt động sản xuất kinh doanh; phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh hướng dẫn, đôn đốc, thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, lao động, môi trương, an toàn thực phẩm, PCCC…

14

Trụ sở Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Liên quan đến hoạt động quản lý và giám sát việc tuân thủ pháp luật xây dựng, đất đai, môi trường với các doanh nghiệp trong các KCN tại tỉnh Bắc Giang thời gian qua, Phóng viên phapluatplus.vn đã có buổi làm việc với ông Nguyễn Như Long - Phó trưởng ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang.

Ông Nguyễn Như Long cho biết: Ban quản lý các KCN đã có báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2 và phương hướng, nhiệm vụ công tác tháng 3/2023. Theo đó, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang tiếp tục quan tâm rà soát, tổng hợp những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, kịp thời thông tin, hỗ trợ các doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh. Lũy kế đến nay, trong các KCN có 403 doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, chúng tôi thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra các chủ đầu tư hạ tầng KCN, các doanh nghiệp trong KCN thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; kịp thời nắm bắt tình hình và phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, kiến nghị xử lý vi phạm trong công tác bảo vệ môi trường. Cơ bản các doanh nghiệp, đặc biệt là chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp luôn có ý thức chấp hành nghiêm túc quy định.

15

Chủ đầu tư KCN Việt Hàn đã được cấp Giấy phép xây dựng ngày 31/8/2022.

Điển hình như trường hợp chủ đầu tư KCN Việt Hàn là Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long và chủ đầu tư Dự án KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía Nam) là Công ty Cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang, sau khi bị xử phạt do nóng vội thi công khi chưa hoàn thiện các thủ tục đã nghiêm túc chấp hành và phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện các thủ tục theo đúng quy định pháp luật.

Đối với Công ty TNHH phát triển Fuji Phúc Long, đến nay doanh nghiệp đã hoàn thiện hồ sơ và được cấp phép xây dựng vào ngày 31/8/2022.

Hay một trường hợp khác là Công ty Cổ phần Phát triển Fuji Bắc Giang, chủ đầu tư dự án KCN Song Khê - Nội Hoàng (phía Nam) đã chấp hành ngay việc nộp phạt hành chính, dừng mọi hoạt động thi công và tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng thực hiện thủ tục thẩm định, thiết kế báo cáo nghiên cứu khả thi trình Bộ Xây dựng.

Sau khi Bộ Xây dựng có kết quả thẩm định, Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang sẽ tiến hành cấp giấy phép xây dựng. Các doanh nghiệp chủ đầu tư này đều cam kết và chấp hành rất nghiêm túc quy định. 

Liên quan đến tiến độ thực hiện các KCN trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, Ban quản lý các KCN cho biết:

Với KCN Việt Hàn (giai đoạn 1), sẽ tiếp tục hoàn thiện các hạng mục hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, trạm XLNT, các hạng mục: nhà điều hành, nhà bảo vệ...). Lũy kế đến nay, đã san lấp được 46/50ha; hoàn thiện base, lắp đặt bó vỉa xong toàn bộ các tuyến đường; Hoàn thiện 100% móng cột điện chiếu sáng, TBA và đã lắp đặt ống chờ kéo dây; Hoàn thành hệ thống điện 22KV theo QH mới; Trạm XLNT thi công đạt khoảng 90% khối lượng, dự kiến đầu tháng 2.2023 vận hành thử nghiệm; thi công hoàn thiện các hạng mục: cổng chào, nhà điều hành, nhà bảo vệ, nhà nghỉ giữa ca, nhà kho.

Thời gian tới, Ban quản lý các KCN tỉnh Bắc Giang sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, thực hiện tốt công tác quản lý trật tự xây dựng, cấp phép xây dựng, kiểm tra chất lượng công trình, nghiệm thu công trình. Kiên quyết xử lý nghiêm dứt điểm đối với các công trình vi phạm về xây dựng trong các KCN.

Phapluatplus.vn sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận