Đây chỉ là một trong nhiều nội dung thanh tra, mà cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa chỉ rõ trong văn bản KLTT.Tin nên đọc

Nợ đọng xây dựng cơ bản ở mức cao

Như Pháp luật Plus đã thông tin, mới đây cơ quan Thanh tra của tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kết luận thanh tra về quản lý ngân sách Nhà nước huyện Cẩm Thủy.

Qua thanh tra, cơ quan chức năng cũng ghi nhận các hoạt động trong quản lý ngân sách Nhà nước tại huyện Cẩm Thủy, tuy nhiên cũng còn một số tồn tại, Dự toán chi ngân sách vi phạm Luật Ngân sách; Dự toán thu ngân sách “quá thấp”...

Không chỉ vậy, nợ đọng xây dựng ở mức cao. Cụ thể, số liệu nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) của huyện Cẩm Thủy tại thời điểm 31/12/2021 là 52.153.000.000 đồng; tại thời điểm 31/12/2022 là 126.169.900.000 đồng, tăng 74.016.900.000 đồng (trong đó ngân sách cấp huyện nợ tăng lên 32.661.100.000 đồng, tương ứng 384,4% so với năm 2021).

Trong tổng số tiền nợ đọng cuối năm 2022 tăng thêm có cả tiền lũy kế nợ đọng đầu tư của cuối năm 2021 nhưng chưa được ưu tiên bố trí vốn trả nợ, thanh toán và nợ đọng do tiếp tục triển khai công trình dự án mới dẫn tới giá trị nợ đọng lũy kế tăng cao là chưa phù hợp quy định điểm a khoản 2 Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 14/3/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.

Diện mạo thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) ngày một khang trang, hiện đại. Nguồn ảnh Quang Tuyền

Diện mạo thị trấn Phong Sơn (Cẩm Thủy, Thanh Hóa) ngày một khang trang, hiện đại. Nguồn ảnh Quang Tuyền

Thanh toán cước phí điện thoại sai quy định

Trong khi đó, cơ quan thanh tra cũng thanh tra việc quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán ngân sách tại một số đơn vị dự toán cấp huyện, UBND xã, thị trấn. Đáng chú ý, tại Văn phòng Hội đồng nhân dân huyện, cũng để xảy ra một số vi phạm như: 

Trong quy chế chi tiêu nội bộ quy định về khoán chi phí sử dụng xe ô tô trong năm 2022 nhưng lại căn cứ vào Công văn số 1835/STC-QLCSGC ngày 12/4/2021 của Sở Tài chính về việc thông báo giá vận chuyển Taxi trên địa bàn tỉnh làm cơ sở khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung đi công tác Quý II/2021 là không đúng thời điểm quy định giá tại Quyết định số 2546/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; thanh toán cước phí điện thoại cho Phó Trưởng ban chuyên trách HĐND huyện 250.000 đồng/tháng không có trong quy định của Nghị quyết 183/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh quy định chế độ, chính sách và các điều kiện đảm bảo hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Thanh Hóa. 

Một số chứng từ chi chưa đảm bảo quy định, như: không ghi ngày tháng năm, còn thiếu chữ ký; các khoản chi hỗ trợ các ngày nghỉ lễ lớn, hỗ trợ các ban ngành, đoàn thể chưa có đề xuất, quyết định và ký nhận tiền là không đúng với quy định tại khoản 1,2 Điều 16 Luật Kế toán năm 2015.

2022-05-18

Trụ sở HĐND - UBND huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa

Việc vi phạm quy chế chi tiêu nội bộ quy định về khoán chi phí sử dụng xe ô tô trong năm 2022 cũng xảy ra tại cơ quan Văn phòng UBND huyện Cẩm Thủy. Bộ phận Một cửa Văn phòng HĐND-UBND thực hiện thu và quản lý phí, lệ phí; tuy nhiên, bộ phận Một cửa chưa lập dự toán thu, chi nguồn kinh phí thu từ phí, lệ phí được để lại vào dự toán ngân sách huyện, mà để lại chi tại bộ phận Một cửa, với số tiền 86.887.360 đồng chi tiền làm thêm giờ cho các phòng, ban bộ phận liên quan và thanh toán văn phòng phẩm là không đúng với quy định tại Điều 12 Luật Ngân sách năm 2015. 

Không chỉ vậy, cơ quan Văn phòng UBND huyện được giao là 03 biên chế, tại thời điểm kiểm tra, đơn vị vượt 02 lao động.

Việc hạch toán thanh toán sửa chữa hệ thống cửa cơ quan số tiền: 41.363.000 đồng và Mua thiết bị lắp hệ thống truyền hình mạng Intemet số tiền: 31.858.000 đồng, Đơn vị chưa hạch toán tăng TSCĐ cố định là chưa đúng quy định tại điểm 3 khoản 1 Điều 3 Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 của Bộ Tài chính. 

Các khoản chi hỗ trợ các ngày nghỉ lễ lớn, hỗ trợ các ban ngành đoàn thể cơ quan, huyện chưa có đề xuất, Quyết định và ký nhận tiền; Mua sắm công cụ dụng cụ văn phòng; Văn phòng phẩm và các vật tư văn phòng khác chưa có giấy đề xuất và biên bản giao nhận cho các phòng ban cơ quan là không đúng với quy định tại khoản 1,2 Điều 16 Luật Kế toán năm 2015”, cơ quan Thanh tra nêu rõ.

“Thu thiếu” 189 triệu đồng

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng cũng chỉ rõ, Phòng Kinh tế hạ tầng thẩm định các dự án, công trình xong và trả kết quả, chưa thu đầy đủ phí, lệ phí  dẫn đến thu thiếu số tiền 189.702.913 đồng (năm 2021 là 106.764.570 đồng, năm 2022 là 82.938.343 đồng) chiếm 97,25% trên tổng số tiền phải thu (195.068.913 đồng trong 2 năm 2020, 2021).

Cùng với đó, năm 2021 và 2022, Phòng Kinh tế - Hạ tầng làm tờ trình, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phê duyệt dự toán chi trả chế độ thù lao cán bộ, chi hoạt động thường xuyên cho công tác thẩm định đồ án; về trình tự lập, phê duyệt dự toán, kế hoạch chi chưa đảm bảo chặt chẽ; hồ sơ, chứng từ chưa đầy đủ theo quy định là chưa đúng theo quy định tại khoản 1,2 Điều 16 Luật Kế toán năm 2015. 

camthuy

Cầu Cẩm Giang đưa vào khai thác thay thế tuyến đò bắc qua hai bờ sông Mã trước đây. Ảnh Báo Tin tức

Đối với, Phòng Giáo dục và Đào tạo, đơn vị hạch toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình chưa đúng chế độ kế toán; số liệu giữa tổng hợp, chi tiết và chứng từ chưa đồng nhất, cụ thể: Theo hồ sơ chứng từ phản ánh số tiền mua máy Điều hoà và sữa chữa khu vệ sinh là 109.511.000 đồng nhưng đơn vị không hạch toán vào TSCĐ; trong khi đó trên Bảng cân đối số phát sinh đơn vị hạch toán TSCĐ hữu hình số tiền: 83.700.000 đồng; Đơn vị chưa thực hiện việc đối chiếu, theo dõi công nợ phải thu, phải trả và kiểm kê tài sản, tiền mặt. 

Có vi phạm trong gói thầu mua sắm tài sản của BQL Dự án đầu tư xây dựng huyện Cẩm Thủy

Tại Trung tâm Văn hóa thông tin, thể thao và du lịch, một số chứng từ chi thường xuyên chưa đúng nhiệm vụ chi, chưa đúng chế độ quy định và quy chế chi tiêu nội bộ, cụ thể: Năm 2022 đầu năm đơn vị được cấp nguồn kinh phí không tự chủ mua sách thư viện số tiền 50.000.000 đồng, nhưng đơn vị không dùng tiền để mua sách thư viện mà dùng 11.530.000 đồng mua sắm đồ dùng và tuyên truyền cho sách, số tiền còn lại ngày 02/12/2022 đơn vị xin cấp chuyển sang nguồn tự chủ số tiền 38.470.000 đồng. Chi hoạt động sự nghiệp thể dục thể thao đầu năm đơn vị được cấp kinh phí không tự chủ số tiền 100.000.000 đồng nhưng đơn vị chi 18.850.000 đồng, số tiền còn lại đơn vị xin cấp chuyển nguồn tự chủ số tiền 81.150.000 đồng.

Việc quản lý và sử dụng ngân sách tại Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện cũng “phát lộ vi phạm” như: Một số gói thầu mua sắm tài sản, thiết bị làm việc của đơn vị còn có hạn chế, tồn tại như: quy trình thực hiện không đúng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính; chứng từ mua sắm không đầy đủ (chỉ có 01 báo giá cạnh tranh, không có biên bản đánh giá của Hội đồng mua sắm); kết quả chỉ định thầu không công khai theo quy định;

Việc thanh toán tạm ứng: toàn bộ 19 công trình có nguồn vốn thuộc Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới (gồm: nguồn vốn trung ương và nguồn vốn đối ứng ngân sách xã), Ban QLDA chưa thanh toán tiền tạm ứng theo đúng tiến độ của Hợp đồng uỷ thác đã ký với chủ đầu tư theo quy định.

Đối với một số dự án, đơn vị chưa thực hiện điều chỉnh giảm thuế từ 10% về 8% theo Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 và Nghị định số 44/2023/NĐ-CP ngày 30/6/2023 của Chính phủ, dẫn đến giá trị nghiệm thu sai tăng số tiền là 149.688.649 đồng. 

Ban QLDA chưa xây dựng Phương án thực hiện chế độ tự chủ của đơn vị, báo cáo cơ quan cấp trên theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 23 Thông tư số 24/VBHN-BTC; Định kỳ, đơn vị không có Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị cho cơ quan quản lý cấp trên theo quy định.

Pháp luật Plus sẽ tiếp tục thông tin.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận