UBND tỉnh vừa ban hàng Quyết định 44/2023/QĐ-UBND quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa thay thế quy định cũ.Ngày 19/9, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 44/2023/QĐ-UBND (Quyết định 44) quy định về điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa thay thế quy định cũ là Quyết định 15/2021.

71-1695150527-dji-0868

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu có quy định mới về điều kiện tách, hợp thửa đất thay thế quy định cũ.

Theo đó, Quyết định 44 đã giải quyết được nhiều vấn đề vướng mắc, khó khăn cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức gặp phải trong thời gian qua khiến quyết định 15/2021 phải tạm dừng và sửa đổi đã được UBND tỉnh xem xét, tháo gỡ.

Cụ thể, tại điểm c khoản 2 Điều 3 Quyết định số 44 quy định, việc tách thửa được thực hiện theo quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp chưa có quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/5.000 thì áp dụng quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/10.000 đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Riêng đất nông nghiệp thuộc quy hoạch sử dụng đất là đất nông nghiệp không áp dụng các quy hoạch xây dựng trên khi giải quyết thủ tục tách thửa.

Theo Quyết định 44, về điều kiện tách thửa đối với tổ chức được quy đinh như sau: Việc tách thửa theo dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hạ tầng kỹ thuật phải được nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào sử dụng theo quy định trước khi thực hiện thủ tục tách thửa.

Tại khoản 2 Điều 4 Quyết định 44 quy định về diện tích đất tối thiểu sau khi tách thửa đối với đất nông nghiệp được quy định:

Điểm a quy định đất trồng lúa thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp thì diện tích tối thiểu của các thửa đất sau khi tách thửa tại địa bàn các phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố và huyện Côn Đảo là 500m2; tại địa bàn các xã còn lại là 1.000m2.

Thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp (trừ đất trồng lúa), quy hoạch đất ở, đất thương mại dịch vụ hoặc đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: các thửa đất sau khi tách thửa phải đảm bảo diện tích tối thiểu như quy định tại điểm a khoản 2 Điều 4 và phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp với đường giao thông do Nhà nước quản lý, kích thước của cạnh tiếp giáp không nhỏ hơn 5m.

Điều 6 Quyết định 44 cũng quy định giải quyết 3 trường hợp cụ thể. Trong đó, thửa đất có mục đích sử dụng là đất ở hoặc đất ở kết hợp với mục đích khác thuộc quy hoạch đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc đất thương mại dịch vụ thì được phép tách thửa theo diện tích tối thiểu được quy định tại điểm b khoản 1 điều 4.

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất ở có mục đích sử dụng là đất ở kết hợp với mục đích sử dụng đất khác: các thửa đất sau khi tách thửa nếu có đất ở thì diện tích đất ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại điểm a khoản 1 Điều 4; nếu không có đất ở thì phải đảm bảo diện tích tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 4.

Trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch đất nông nghiệp nhưng mục đích sử dụng theo Giấy chứng nhận có một phần diện tích đất ở, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp hoặc đất thương mại dịch vụ thì được phép tách thửa theo diện tích tối thiểu quy định tại khoản 2 Điều 4.

Các trường hợp hồ sơ tách thửa đất, hợp thửa đất đã được tiếp nhận hợp lệ trước ngày Quyết định số 44 có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quyết định 15/2021.

Quyết định 44 sẽ có hiệu lực từ ngày 2/10/2023.

Có thể bạn quan tâm

Gửi bình luận