Pháp Luật Plus - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Văn Nên - các bài viết về Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, tin tức Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Văn Nên

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Văn Nên - các bài viết về Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Văn Nên, tin tức Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; đồng chí Nguyễn Văn Nên

Video: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt

Ngày 14/5/2019, tại Hà Nội, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp lãnh đạo chủ chốt.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết