Pháp Luật Plus - thương tâm - các bài viết về thương tâm, tin tức thương tâm

thương tâm - các bài viết về thương tâm, tin tức thương tâm

Lâm Đồng: Cha mẹ hoảng hồn khi phát hiện 2 người con đuối nước dưới hồ

Không thấy con đâu nên chia nhau đi tìm, đôi vợ chồng tá hỏa khi thấy 2 con mình dưới hồ nước trong tình trạng đã tử vong.

Theo dõi Pháp Luật Plus