thưởng ngày nghỉ lễ - các bài viết về thưởng ngày nghỉ lễ, tin tức thưởng ngày nghỉ lễ

Ép nhân viên đi làm ngày lễ có thể bị phạt đến 20 triệu đồng

Từ 15/4/2020, nếu doanh nghiệp vi phạm quy định về ngày nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết sẽ bị phạt từ 10 đến 20 triệu đồng theo Nghị định 28/2020/NĐ-CP.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1