thương mại điện tử - các bài viết về thương mại điện tử, tin tức thương mại điện tử

Sửa đổi, bổ sung một số quy định về thương mại điện tử

Theo quy định mới, đối với hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu trên website, người bán phải cung cấp những thông tin để khách hàng có thể xác định...

Theo dõi Pháp Luật Plus

1