Pháp Luật Plus - thượng đỉnh mỹ triều tiên - các bài viết về thượng đỉnh mỹ triều tiên, tin tức thượng đỉnh mỹ triều tiên

thượng đỉnh mỹ triều tiên - các bài viết về thượng đỉnh mỹ triều tiên, tin tức thượng đỉnh mỹ triều tiên

Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên tại Hà Nội là bước tiến quan trọng trong tiến trình đối thoại

Ngày 28/2/2019, trả lời câu hỏi của PV về Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên tại Hà Nội, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết:

Theo dõi Pháp Luật Plus