thuốc ngủ - các bài viết về thuốc ngủ, tin tức thuốc ngủ

An Giang: Cho chủ nợ uống thuốc ngủ để cướp tài sản

Sau thời gian mượn tiền Võ Thị Trúc Giang thấy không có khả năng trả nợ đã nảy sinh ý định cho chủ nợ uống thuốc ngủ để chiếm đoạt tài sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus