thuốc lá - các bài viết về thuốc lá, tin tức thuốc lá

“Quản” rượu và thuốc lá bằng tem điện tử

Mỗi bao thuốc lá, chai rượu tiêu thụ tại thị trường trong nước đều phải dán 1 con tem điện tử theo Thông tư số 23/2021/TT-BTC (Thông tư 23).

Theo dõi Pháp Luật Plus