thuốc gia - các bài viết về thuốc gia, tin tức thuốc gia

Giám định thành phần trong hàng ngàn lọ thuốc ho giả vừa bị bắt giữ

Cơ quan điều tra đã gửi giám định thành phần trong số thuốc ho giả mà nhóm đối tượng sản xuất, có ảnh hưởng đến sức khỏe hay không.

Theo dõi Pháp Luật Plus