thuộc Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng - các bài viết về thuộc Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng, tin tức thuộc Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng

Tài xế xe buýt Công ty CP ô tô VTHK Hải Hưng đánh người phải nhập viện

Đang chuẩn bị xếp khách tại bến, anh Nguyên bị tài xế Buýt 202, BKS 017.74 (thuộc Công ty cổ phần ô tô vận tải hành khách Hải Hưng) đánh nhập viện.

Theo dõi Pháp Luật Plus