Pháp Luật Plus - thuốc chuột - các bài viết về thuốc chuột, tin tức thuốc chuột

thuốc chuột - các bài viết về thuốc chuột, tin tức thuốc chuột

Phú Thọ: Vợ cùng nhân tình đầu độc chồng bằng thuốc diệt chuột

Do cuộc sống vợ chồng có nhiều mâu thuẫn, thường xuyên bị chồng đánh đập, Lê Thị Xuân cùng người tình đã bàn bạc mua thuốc diệt chuột để đầu độc chồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1