thuế xuất - các bài viết về thuế xuất, tin tức thuế xuất

Hà Nội: Cần quản lý chặt chẽ hơn việc thu thuế thu nhập cá nhân

Chiều 31-12, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung làm việc với Kho bạc Nhà nước và Cục thuế TP về tình hình thu chi ngân sách 2018, nhiệm vụ trọng tâm 2019.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1