thuế thu nhập - các bài viết về thuế thu nhập, tin tức thuế thu nhập

Cô gái 9X Hà Nội thu nhập 330 tỷ đồng/năm nhờ viết phần mềm online

Một cô gái sinh năm 1992 tại Hà Nội có thu nhập năm 2020 hơn 330 tỷ đồng. Cô gái này vừa nộp các nghĩa vụ thuế hơn 23 tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1