Pháp Luật Plus - thuế thu nhập - các bài viết về thuế thu nhập, tin tức thuế thu nhập

thuế thu nhập - các bài viết về thuế thu nhập, tin tức thuế thu nhập

Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế thu nhập doanh nghiệp về 15 -17%

Theo Bộ Tài chính, điều này có thể khiến ngân sách giảm thu hàng nghìn tỷ đồng nhưng mang lại lợi ích về lâu dài…

Theo dõi Pháp Luật Plus