Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp - các bài viết về Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp, tin tức Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp

Phải có ngay các đợt kiểm tra trong cải thiện môi trường kinh doanh

“Tôi đề nghị các đồng chí có ngay các đợt kiểm tra để xem tiến độ thực hiện đến đâu, đã làm được gì, đang vướng mắc chỗ nào...”.

Theo dõi Pháp Luật Plus