thuế thu nhập cá nhân - các bài viết về thuế thu nhập cá nhân, tin tức thuế thu nhập cá nhân

Việc thu thuế 7% dịch vụ cắt tóc, gội đầu, massage đã có từ trước

Tổng cục Thuế khẳng định việc thu thuế cắt tóc, gội đầu, massage... được tổ chức ổn định từ năm 2015. Đến nay, Bộ Tài chính chỉ ra Thông tư hướng dẫn.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1