thụe - các bài viết về thụe, tin tức thụe

Truy thu tiền sử dụng khu đất hơn 7.000m2 tại KCN Hòa Khánh

Qua thanh tra nhận thấy còn một số thiếu sót trong việc giao đất, quản lý sử dụng đất... tại khu đất hơn 7.000m2 tại Khu công nghiệp Hòa Khánh, Đà Nẵng.

Theo dõi Pháp Luật Plus