Pháp Luật Plus - thụe - các bài viết về thụe, tin tức thụe

thụe - các bài viết về thụe, tin tức thụe

Hơn 934 nghìn hoá đơn điện tử được xác thực

Báo cáo của Tổng cục Thuế về tình hình thực hiện thí điểm hóa đơn điện tử có mã xác thực tại 3 thành phố lớn.

Theo dõi Pháp Luật Plus