thụe - các bài viết về thụe, tin tức thụe

Giảm thuế nhiên liệu bay xuống 2.100 đồng/lít để 'cứu' hàng không

Vietnam Airlines đã ngừng việc hơn 6.000 lao động, doanh thu dự kiến giảm 49,3 nghìn tỷ đồng và mức lỗ lên đến gần 16 nghìn tỷ đồng.

Theo dõi Pháp Luật Plus