Pháp Luật Plus - thuê nhà - các bài viết về thuê nhà, tin tức thuê nhà

thuê nhà - các bài viết về thuê nhà, tin tức thuê nhà

Địa ốc 7AM: Ngang nhiên thuê vệ sĩ đến đập nhà dân, cần làm rõ việc cấp "sổ đỏ" cho người mượn đất

Ngang nhiên thuê vệ sĩ đến đập nhà dân, cần làm rõ việc cấp "sổ đỏ" cho người mượn đất... là những tin chính trong Địa ốc 7AM hôm nay.

Theo dõi Pháp Luật Plus