Pháp Luật Plus - thuế bảo vệ môi trường - các bài viết về thuế bảo vệ môi trường, tin tức thuế bảo vệ môi trường

thuế bảo vệ môi trường - các bài viết về thuế bảo vệ môi trường, tin tức thuế bảo vệ môi trường

Ngày đầu 2019: Thuế tăng kịch khung, bộ lập tức điều chỉnh giá xăng

Theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, từ 1/1/2019, thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu tăng kịch trần. Giá xăng dầu sẽ ra sao?

Theo dõi Pháp Luật Plus