Pháp Luật Plus - thực trạng bế tắc - các bài viết về thực trạng bế tắc, tin tức thực trạng bế tắc

thực trạng bế tắc - các bài viết về thực trạng bế tắc, tin tức thực trạng bế tắc

5 kịch bản chấm dứt tình trạng Chính phủ Mỹ đóng cửa

Chính phủ Mỹ đóng cửa một phần đã bước sang ngày thứ 25. Báo USA Today liệt kê 5 kịch bản có thể giúp Mỹ thoát khỏi thực trạng bế tắc này.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết