Pháp Luật Plus - thực tiễn hoạt đông - các bài viết về thực tiễn hoạt đông, tin tức thực tiễn hoạt đông

thực tiễn hoạt đông - các bài viết về thực tiễn hoạt đông, tin tức thực tiễn hoạt đông

Thuốc chữa bệnh vô cảm!

Từ khi Chính phủ mới ra mắt, hơn một năm qua cụm từ kiến tạo được coi là phương châm hành động.

Theo dõi Pháp Luật Plus