Pháp Luật Plus - thực phẩm - các bài viết về thực phẩm, tin tức thực phẩm

thực phẩm - các bài viết về thực phẩm, tin tức thực phẩm

Xử lý nghiêm Cty Thịnh Việt Pharma trong vụ sản phẩm giảm cân chứa chất cấm

Đoàn kiểm tra đã lấy các mẫu thực phẩm được thu giữ tại Công ty TNHH Nghiên cứu và Phát triển Thịnh Việt Pharma

Theo dõi Pháp Luật Plus

1