Pháp Luật Plus - Thực phẩm sạch - các bài viết về Thực phẩm sạch, tin tức Thực phẩm sạch

Thực phẩm sạch - các bài viết về Thực phẩm sạch, tin tức Thực phẩm sạch

Tăng cường quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi

Đó là kết quả bước đầu của việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý sản xuất từ trang trại đến bàn ăn theo chuỗi giá trị nông sản.

Theo dõi Pháp Luật Plus