thực phẩm chức năng - các bài viết về thực phẩm chức năng, tin tức thực phẩm chức năng

Clip: So sánh Bản tin gốc của VTV với bản “nhái” quảng cáo TPCN An phụ khang và Phương Đông Đại Tràng

Clip quảng cáo hai sản phẩm An phụ khang và Phương Đông Đại tràng đã khéo léo cắt ghép, thêm nội dung quảng cáo sản phẩm vào trong bản tin của VTV.

Theo dõi Pháp Luật Plus