Thực hiện theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ - các bài viết về Thực hiện theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, tin tức Thực hiện theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Đồng Nai: Hỗ trợ cho 6 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

UBND tỉnh Đồng Nai đã quyết định ban hành chính sách thực hiện hỗ trợ cho 6 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh.

Theo dõi Pháp Luật Plus