Pháp Luật Plus - thực hiện - các bài viết về thực hiện, tin tức thực hiện

thực hiện - các bài viết về thực hiện, tin tức thực hiện

Người dân có trách nhiệm gì khi tham gia đảm bảo an toàn giao thông?

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo dõi Pháp Luật Plus

Link liên kết