Pháp Luật Plus - thực hiện - các bài viết về thực hiện, tin tức thực hiện

thực hiện - các bài viết về thực hiện, tin tức thực hiện

Thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định về Kế hoạch thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của Bộ Tư pháp năm 2022.

Theo dõi Pháp Luật Plus

1
Thực hiện “bốn không”

Thực hiện “bốn không”

0
Một trong những “dấu ấn” của nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN).