Pháp Luật Plus - thực chất - các bài viết về thực chất, tin tức thực chất

thực chất - các bài viết về thực chất, tin tức thực chất

Tháng Bảy không phải tháng cô hồn

Tháng Bảy là tháng-cô-hồn, trong ý nghĩa đây là tháng xui rủi chờ đón... Rất tiếc, với người được quy y Tam bảo cũng gọi như thế, nghĩ như thế.

Theo dõi Pháp Luật Plus