Thuận Thành - các bài viết về Thuận Thành, tin tức Thuận Thành

Tâm sự từ khu cách ly: Tôi chịu đựng một thì nhân viên y tế vất vả mười, xin hãy có ý thức!

Những người đang cách ly tập trung cho biết trong khi cách ly, các bác sĩ rất vất vả, ngày đêm làm nhiệm vụ để tất cả mọi người được an toàn.

Theo dõi Pháp Luật Plus