Thừa Thiên - Huế - các bài viết về Thừa Thiên - Huế, tin tức Thừa Thiên - Huế

3 kịch bản di chuyển bão số 13

Ngày 12/11, bão số 13 (tên quốc tế là Vamco) đã vào Biển Đông có sức gió cấp 12, giật cấp 15.

Theo dõi Pháp Luật Plus