thua lỗ - các bài viết về thua lỗ, tin tức thua lỗ

Trợ giá xe buýt sẽ được tính đúng, tính đủ

UBND TPHCM đã phê duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách trợ giá cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

Theo dõi Pháp Luật Plus